1. Sala zabaw "Fikoland" przeznaczona jest dla dzieci do 12-tego roku życia.
 2. Dzieci korzystające z sali zabaw muszą posiadać ważny bilet wstępu - koszt zabawy określony jest w cenniku. Prosimy o zachowanie biletu do chwili opuszczenia placówki.
 3. Dzieci korzystające z sali zabaw muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych.
 4. Za bezpieczeństwo dzieci w "Fikolandzie" odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
 5. Prawni opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone na osobach i mieniu.
 6. W trosce o zdrowie dzieci bawiących się w "Fikolandzie" prosimy nie przyprowadzać dzieci z infekcjami.
 7. Dzieci i dorośli korzystają z atrakcji "Fikolandu" bez obuwia - obowiązkowo należy korzystać z szatni.
 8. Rodziców/opiekunów prosimy o zdjęcie dzieciom łańcuszków, kolczyków i innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się dzieci.
 9. Jedzenie i napoje należy spożywać przy stolikach w kawiarence.
 10. Za rzeczy pozostawione w "Fikolandzie" firma nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 12. Zabrania się:
  • zjeżdżania głową w dół ze zjeżdżalni oraz poruszania się w kierunku przeciwnym niż kierunek zjeżdżania,
  • wchodzenia na siatkę zabezpieczającą,
  • popychania innych dzieci.
 13. Nieprzestrzeganie zakazów grozi poważnymi wypadkami.
 14. W przypadku doznania urazu fizycznego przez dziecko, opiekun zobowiązany jest powiadomić o tym niezwłocznie personel. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w recepcji. Po opuszczeniu "Fikolandu" takich zgłoszeń nie uznajemy!
 15. Na terenie "Fikolandu" obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu i wprowadzania zwierząt.
 16. Personel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, które sprawia problemy wychowawcze i/lub stanowi zagrożenie dla innych dzieci.
 17. Wejście na teren sali zabaw "Fikoland" jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Życzymy miłej zabawy!